Informacje

Uroczysta odprawa kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego

2 września 2016 roku na auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyło się uroczyste spotkanie kierownictwa garnizonu łódzkiego. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp.Andrzej Łapiński wprowadził powołanych z dniem 1 września Komendantów Powiatowych i ich Zastępców, wręczył odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody finansowe łódzkim policjantom oraz osobom zasłużonym dla Policji.

Wśród wyróżnionych i odznaczonych nie zabrakło przedstawicieli z powiatu kutnowskiego. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński Decyzją Ministra  Spraw Wewnętrznych I Administracji Nr 2 z dnia  21 czerwca 2016 roku BRĄZOWĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY POLICJANT wręczył:

- nadkom. Radosławowi Bieńkowi, I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie,

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z  dnia 14 Lipca 2016 roku  Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Policji zostali odznaczeni:

- st. kapitan Marcin Adamiak -Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Kutnie

- Pan Zdzisław Kostrzewa-  Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Gratulujemy 

  • Odprawa w KWP
  • Odprawa w KWP
  • Odprawa w KWP