Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

POWIATOWE ELIMINACJE POLICYJNEJ AKADEMII BEZPIECZEŃSTWA W KUTNIE

30 października 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie odbyły się powiatowe eliminacje do wojewódzkiego konkursu sprawności fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie pn: „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa". Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Kutno Pan Zbigniew Burzyński.

30 października 2019 roku policjanci kutnowskiej komendy zorganizowali powiatowe eliminacje konkursu sprawności fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa". W rywalizacji wzięło udział 9 drużyn klas II szkół podstawowych z terenu powiatu kutnowskiego. Każda drużyna składająca się z chłopca i dziewczynki musiała wspólnie rozwiązać test wiedzy o bezpieczeństwie, następnie już indywidualnie każdy zawodnik pokonywał tor sprawności fizycznej. Regulamin przewidywał pokonanie toru przeszkód w określony sposób w jak najkrótszym czasie. Kutnowskie eliminacje wygrała Szkoła Podstawowa nr 2 w Żychlinie. Zawodnicy będą reprezentować nasz powiat na gali finałowej. Eliminacje wojewódzkie Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa odbędą się 22 listopada 2019 roku w Łodzi. II miejsce w dzisiejszych eliminacjach zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach, natomiast III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 9 w Kutnie. Gratulujemy wygranym!

Komenda Powiatowa Policji w Kutnie serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które pomogły w organizacji tegorocznych powiatowych eliminacji Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa, a w szczególności:

  • Prezydentowi Miasta Kutna Panu Zbigniewowi Burzyńskiemu za objęcie honorowym patronatem naszego przedsięwzięcia oraz ufundowanie głównych nagród.
  • Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie za pomoc w organizacji konkursu na terenie placówki.

           

  • puchary i nagrody dla uczestników konkursu
  • omówienie z dziećmi regulaminu konkursu Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa
  • test sprawności fizycznej
  • pokonanie toru przeszkód, test sprawności fizycznej
  • Wspólne zdjęcie uczestników konkursu ze składem sędziowskim
  • zwycięska drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 w Żychlinie