Lekcja bezpieczeństwa z dzielnicowym - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Lekcja bezpieczeństwa z dzielnicowym

Dzielnicowi podczas codziennej służby nie tylko dbają o bezpieczeństwo wokół placówek oświatowych na podległych im terenie, ale także organizują spotkania z dziećmi aby przybliżyć im rolę dzielnicowego, a także zwrócić uwagę na podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach w drodze do i z szkoły.

Dzielnicowy z gminy Krzyżanów 24 września 2018 roku odwiedził Szkołę Podstawową w Kaszewach Dwornych. Policjant rozmawiał z dziećmi na temat obowiązujących przepisów drogowych. Przypominał znaczenie znaków drogowych, mówił także o tym, jak powinien zachowywać się na drodze pieszy. Przypomniał, jak ważną rolę spełniają elementy odblaskowe, informując jednocześnie, jak przepisy regulują kwestię noszenia przez pieszych odblasków.Dzieci dowiedziały się również jak wystrzegać się niebezpieczeństw związanych z wizytami osób nieznajomych w domu oraz co należy zrobić w sytuacji, kiedy dziecko zostanie zaczepione przez nieznaną sobie osobę np. na ulicy. Nie zabrakło też kilku informacji na temat właściwego i bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią. Spotkania dzieci z dzielnicowym odbyły się już również w Szkole Podstawowej w Dąbrowicach oraz Imielnie.