Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Działania prewencyjne na drogach podczas ferii zimowych

Podczas ferii zimowych na terenie powiatu kutnowskiego prowadzone są wzmożone działania prewencyjne kutnowskiej "drogówki" ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Od 26 stycznia 2018 roku nie odnotowano żadnego wypadku drogowego, jedynie 6 kolizji drogowych w których żadna osoba nie odniosła obrażeń.

Działania policjantów podczas trwających ferii zimowych ukierunkowane są przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mundurowi zwracają uwagę na wykroczenia będące głównymi przyczynami wypadków drogowych. Na szczęście przez minione kilka dni ferii zimowych nie odnotowano żadnego wypadku drogowego, natomiast odnotowaliśmy 6 kolizji drogowych. Pomimo ciągłych apeli o nie wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu policjanci od 26 stycznia wyeliminowali z ruchu drogowego 3 nietrzeźwych kierujących, na szczęście żaden z nich nie spowodował zdarzenia drogowego. Wzmożone działania prewencyjne na drogach będą kontynuowane przez cały okres trwania ferii zimowych. W dniu dzisiejszym na terenie naszego powiatu policjanci  ruchu drogowego będą prowadzić działania„SMOG”. Są to działania kontrolno–prewencyjne na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, a ich celem jest zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery. Policjanci w czasie kontroli będą przekazywać informacje na temat szkodliwości emisji spalin dla środowiska naturalnego. Z kolei w piątek 2 lutego na naszym terenie będą prowadzone działania „Niechronieni” w której policjanci zwracać będą szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.