Rozmawiali o dopalaczach - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawiali o dopalaczach

Policjanci z kutnowskiej komendy wspólnie z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie spotkali się z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kutnie. Tematem przewodnim było omówienie zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych, w tym tak niebezpiecznych dopalaczy. Działania takie mają na celu uczulić młodych ludzi i uświadomić im, że tego typu środki mogą powodować śmiertelne niebezpieczeństwo.

11 grudnia policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną oraz przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie odwiedziły uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kutnie. Podczas prowadzonej prelekcji uświadamiały ,że dopalacze to grupa różnych substancji o działaniu psychoaktywnym, silnie wpływających na psychikę, funkcjonowanie organizmu i zachowanie człowieka. Podczas spotkania omówiono negatywne skutki zażywania wszelkich środków odurzających, przypominając jednocześnie przypadki zatruć młodych osób dopalaczami, które skutkowały poważnymi i nieodwracalnymi zmianami, a nawet śmiercią. Policjantka mówiła również zasady odpowiedzialności prawnej osób nieletnich w związku z popełnianiem czynów karalnych w myśl Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także omówiono przepisy zawarte w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.