Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysty apel w Komendzie Powiatowej Policji - wręczono awanse i wyróżnienia dla policjantów oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

28 marca 2017 roku w sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Kutnie odbył się uroczysty apel, podczas którego zostały wręczone akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe oraz wyróżnienia dla policjantów za inicjatywę i zaangażowanie w trakcie realizacji czynności służbowych.

Komendant Powiatowy Policji w Kutnie powołał z dniem 1 marca 2017 roku na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Krośniewicach podkom. Dariusza Bujalskiego oraz na stanowisko Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją w Kutnie nadkom. Dorotę Różycką.

Ponadto pięciu dzielnicowych, zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji realizującego rządowy program „Dzielnicowi bliżej nas”, otrzymało awans na nowo utworzone stanowisko – starszego dzielnicowego. Komendant Powiatowy Policji w Kutnie z dniem 1 marca 2017 roku mianował na to stanowisko: st.asp. Andrzeja Leszewicza, st.asp. Krystiana Marca, asp.szt. Roberta Kędziorę, asp.szt. Grzegorza Wasilewskiego oraz asp.szt. Waldemara Kacprowicza.

Komendant Powiatowy Policji w Kutnie nadkom. Krzysztof Szymański wręczył również wyróżnienia dla policjantów za inicjatywę i zaangażowanie w trakcie realizacji czynności służbowych. Wśród wyróżnionych policjantów byli: mł.asp. Arkadiusz Tuzikowski, mł.asp. Michał Łukawski, asp.szt. Jarosław Nowicki, st.sierż. Tomasz Traczykowski oraz sierż. szt. Bogdan Wójcik.

W uroczystości wzięli również udział funkcjonariusze Straży Miejskiej w Kutnie st.insp. Bartłomiej Sawicki oraz spec. Tomasz Kaźmierczak razem z Komendantem Straży Miejskiej Ryszardem Wilanowskim. Komendant Powiatowy Policji w Kutnie nadkom. Krzysztof Szymański wręczając przybyłym funkcjonariuszom Straży Miejskiej podziękowania podkreślił, jak ważne jest wsparcie w policyjnych działaniach ze strony współpracujących służb porządkowych, co przede wszystkim buduje bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania oraz przestrzeni publicznej. Funkcjonariusze Straży Miejskiej otrzymali wyróżnienia za wzorową i godną naśladowania postawę, która przyczyniła się do zatrzymania sprawcy przestępstwa 3 marca 2017 oku.

  • apel
  • apel
  • apel
  • apel
  • apel
  • apel
  • apel
  • apel