Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze spotkania z młodzieżą w ramach kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają"

02 kwietnia 2019 roku odbyła się inauguracja kampanii o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której mottem przewodnim jest hasło„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. W związku z tą kampanią kutnowscy policjanci ruszyli do szkół aby informować o szkodliwości narkotyków i dopalaczy oraz odpowiedzialności prawnej .

Kampania organizowana jest przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. 3 kwietnia 2019 roku kutnowscy policjanci w ramach w/w kamapnii spotkali się z młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 5 w Kutnie z klas VII oraz gimnazjalnych. Podczas spotkania zaprezentowano spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego.Podczas spotkania przestrzegano przed sięganiem po środki psychoaktywne, zwracając szczególną uwagę na tzw. dopalacze, które są mieszanką różnych chemicznych związków i potrafią trwale uszkodzić organizm lub nawet spowodować śmierć. Poruszony również został temat odpowiedzialności karnej związanej z posiadaniem i stosowaniem środków odurzających.